Misija, vīzija un vērtības

VentEko vīzija – būt starptautiskajā tirgū atzītam partnerim, kuru klienti un sabiedrība kopumā atzīst kā kvalitātes etalonu vides inženiertehnisko risinājumu jomā.

VentEko misija – realizēt liela apjoma un nozīmīgus vides projektus Latvijā un ārpus tās robežām, nodrošinot sniegtā pakalpojuma izcilo kvalitāti ar profesionālu, inteliģentu un motivētu komandu un pasaules līmeņa materiāli tehnisko resursu bāzi.

VentEko augstākās vērtības - Darbinieki un Ģimene, Kvalitāte, Atbildība, Godīgums, Reputācija un Izaugsme.