Ar ES fondu atbalstu īstenotie projekti

Sadarbībā ar LIAA un ESF

Cleantech Latvia

Tīro tehnoloģiju klasteris

VentEko ir sadarbības partneris biedrības „Latvijas Biotehnoloģiju asociācija” projektā „Tīro tehnoloģiju klasteris”, kas tiek īstenots saskaņā ar 12.09.2012. līgumu Nr. L-KAP-12-0009, sadarbībā ar

Sadarbībā ar LIAA un ERAF