Apmācības piesārņojuma kontrolē un pārvaldībā

Vides sanācijas metodes un tehnoloģijas nemitīgi attīstās, kā arī pieaug vides likumdošanas prasības, tādēļ zināšanu un prasmju atjaunošana ir būtisks elements gan valsts institūciju efektīvai un kompetentai pārvaldei, gan konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai.

Piedāvājam:

  • Apmācības vides piesārņojuma izpētes metožu pielietošanā
  • Apmācības vides likumdošanas jomā - Vides likumdošanas pārskats un prasību analīze attiecībā uz vides piesārņojuma izpētes un atsevišķu izpētes etapu piemērošanu un kontroli gan valsts institūciju, gan komersantu skatījumā
  • Vides sanācijas metožu pielietojuma apskats un efektivitātes analīze atkarībā no piesārņojuma veida un apstākļiem, jaunākās tendences