Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7 un 7B.

Lasīt tālāk...

Sadarbības līgums ar vadošo starptautisko pakalpojumu sniedzēju ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas tehnoloģisko risinājumu jomā

VentEko un Savron, kas ir Geosynetc Consultants International, Inc. (Kanāda) grupas uzņēmums, ir parakstījuši nodomu protokolu par STAR/STARx tehnoloģijas, kas paredzēta piesārņoto augšņu, grunšu sanācijai un šķidro organisko atkritumu attīrīšanas procesa vadībai, mārketingu Centrālāzijas (Uzbekistāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna) un Baltijas (Latvija, Lietuva, Igaunija) valstīs.  
Uzņēmumi minētajās valstīs ir paredzējuši kopīgi īstenot tos projektus, kuros varēs piemērot STAR/STARx tehnoloģiju.

Lasīt tālāk...