SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas (jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi"
infrastruktūras paplašināšanas (jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā ietekmes
uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros rīkotās tiešsaistes sapulces, kura
norisinājās 2023. gada 22. augustā, ieraksts apskatāms šeit: Sapulces ieraksts.

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas (jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas (jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes sapulce norisināsies

2023. gada 22. augustā plkst. 17.00

Pieeja tiešsaistes sapulcei šeit: Sapulces tiešsaistes saite - Brakšķi

*Tiešsaistes sapulce norisināsies Teams platformā. Pievienoties Teams sapulcei jūs varat no jebkuras ierīces neatkarīgi no tā, vai jums ir Teams konts.

Paziņojums par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: Sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšana (jaunas krātuves izveide) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā.

Paredzētā darbības vieta: Jaunas krātuves izveide paredzēta virzienā uz Z no esošā poligona teritorijas, tā pieguļošajā teritorijā 10 ha platībā, Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā, zemes vienības daļā ar kadastra nr. 5462 010 0688 8001

Lasīt tālāk...