Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiešsaistes saite SIA “Jelgavas komunālā pārvalde” plānotai darbībai

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiešsaistes saite SIA “Jelgavas komunālā pārvalde” plānotai darbībai - sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšana (jaunas atkritumu krātuves izveide) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā - https://zoom.us/j/93361172320?pwd=djZkUFZ6TGtUNmhhcC9HWTJDdURtdz09

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiešsaistes laiks - 2020.gada 25. augustā, no plkst. 16:00 līdz plkst. 18:00

Iet atpakaļ