Valstybinio lygio aplinkosaugos vadybos sistemos kūrimo ir įgyvendinimo mokymai

Tiksliniai mokymai apie subalansuotą plėtrą - nuo idėjos iki praktinio įgyvendinimo - pagrindinėms ministerijoms, valstybinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms.

Šio 3 modulių mokymo kursų tikslas yra didinti informuotumą apie tvarų aplinkos ir gamtos išteklių valdymą bei kurti ir naudoti aplinkosauginį švietimą ir mokymą kaip priemonę, gerinančią aplinkos išteklių valdymą.

Darniojo vystymo kursas apimantis pagrindines temas:

 • Tvaraus vystymosi principai;
 • Sektoriaus planavimo principai - vandens sektorius (geriamasis vanduo ir nuotekos), atliekų tvarkymas, įskaitant pesticidus ir trąšas, tvarios plėtros principų integravimas į žemės ūkio plėtros politiką, gamtos išsaugojimas, taip pat sprendžiant aplinkos taršą ir tt;
 • Planavimas projekto ir programos lygiu.

Tarpvyriausybinis tvaraus vystymosi mokymo kursas apimantis pagrindines temas:

 • Tarpdisciplininio planavimo principai;
 • Tarpvyriausybinio bendravimo principai politikos kūrimo ir įgyvendinimo procese;
 • Dalyvių identifikavimo ir dalyvavimo principai;
 • Argumentacija ir prasmingos diskusijos;
 • Aplinkos informacijos mainų sistemos tobulinimas;
 • Duomenų rinkimas ir dokumentų standartizavimas;
 • Nacionalinės aplinkos informacijos ir dokumentų sistemos kūrimas (steigimas, priežiūra ir stiprinimas).

Išsamūs kursai apie programas ir projektų rengimus subalansuotai plėtrai.

Mokymo kursas dėl programų ir projektų rengimo tsubalansuotai plėtrai apima tokias pagrindines temas kaip:

 • Visų svarbių politikos dokumentų ir teisės aktų peržiūra dėl jų poveikio aplinkos tvarumui ir būtinų pakeitimų rengimas;
 • Jei reikia, trūkstamų savybių nustatymas ir pakeitimų rengimas politikos  kryptyse ir strategijose;
 • Latvijos ekspertų grupės ir ekspertų, kurie turi būti apmokyti kurti naujas metodikas, taikytinas konkrečioje šalyje, bendras darbas;
 • Praktiniai tyrimai vietoje ir gautų rezulatų įvertinimas.