Požeminio vandens monitoringo ir monitoringo sistemos projektavimas

Aplinkos kokybės monotoringas yra būtinas siekiant reguliariai atnaujinti situaciją ir įvertinti atliktą pažangą bei leidžiančia nustatyti aplinkosaugos standartų neatitikimo priežastis, taip pat įvertinti žalos aplinkai grėsmę, jei ji padaryta.

VentEko specialistai atlieka požeminio vandens monitoringą ir monotoringo sistemos projektavimą:

  • Objekto teritorijos geologinės-hidrogeologinės sudėties ir aplinkos kokybės analizę;
  • Požeminio vandens monitoringo gręžinių tinklų įrengimą;
  • Požeminio vandens mėginių ėmimą ir hidrocheminius matavimus vietoje;
  • Požeminio vandens lygio ir skystųjų taršos medžiagų, pavyzdžiui angliavandenilių storio matavimą;
  • Požeminio vandens srovės krypties ir galimo užteršimo migracijos krypties nustatymą;
  • Požeminio vandens mėginių laboratorinius tyrimus;
  • Požeminio vandens kokybės vertinimą pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus;
  • Taršos apimties ir dydžio nustatymą bei paaiškinimą;
  • Rekomendacijų rengimą dėl valymo, bei tolesnių aplinkosaugos ir kontrolės priemonių