Kokybės užtikrinimas

VentEko idiegusi ir savo veikloje vadovaujasi:

  • Kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus;
  • Aplinkos kontrolės sistemą pagal standarto ISO 14001 reikalavimus;
  • Darbo saugos ir profesinės sveikatos vadybos sistemą pagal standarto OHSAS 18001 reikalavimus.

VentEko verslo veiklai vykdyti reikalingos licencijos ir sertifikatai garantuoja darbuotojų profesinę kompetenciją, taip pat teisę atlikti aplinkos inžinerijos projektus Latvijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse.

Vienas iš didžiausių VentEko įvertinimų yra "Latvijos apdovanojimas už kokybę" mažų ir vidutinių įmonių grupėje, kuris yra vienas iš labiausiai prestižinių verslo apdovanojimų Latvijoje ir kurį "Latvijos asociacija kokybei" suteikė bendradarbiaudama su Latvijos Respublikos Ekonomikos Ministerija.