Išteklių vartojimo pateikimo valstybės institucijoms statistinės apžvalgos rengimas (Latvijos Respublikos teritorijoje veikiančioms įmonėms)

Siūlome rengti ir įvesti įmonių išteklių suvartojimo duomenis valstybinėse statistinės apžvalgos formose:

  • Statistinė vandens išteklių naudojimo apžvalga "Nr.2 - Ūdens";
  • Oro apsaugos "Nr.2 - Gaiss" statistinė apžvalga;
  • Statistinė atliekų apžvalga"Nr.3 - Atkritumi".